Monument voor de Benzinepomp, Barneveld (NL)

Barneveld (NL), 1993


Realisatie 2 juli 1993
-zie video-
cameraman Benno Zwanenburg 

Lokatie Rijksweg A 30, Ede-Barneveld ter hoogte van Lunteren
Opdrachtgever Provincie Gelderland
Materiaal brons
Hoogte ± 60 % van de grootte van een normale benzine pomp.

Na zonsondergang blijft de benzinepomp zichtbaar door het schijnsel van een kleine lantaarn die gevoed wordt door een 100 meter verderop geplaatste zonnecollektor zoals op de onderste foto te zien is. (Is begin 21ste eeuw verdwenen). Voor het ontwerp is gekozen na uitvoerige studie van benzinepomp ontwerpen uit de beginjaren van de benzine pomp. Het ontwerp toont het archetype van een benzine pomp.

Het kunstwerk wil het beeld van de benzine pomp bewaren voor toekomstige generaties die zich wellicht voortbewegen door middel van voertuigen met motoren die anders aangedreven worden dan door benzine/diesel/gas, zoals dat nu -voor het merendeel- het geval is en waarbij de daarbij behorende en karakteristieke benzine pomp, uit het dagelijks beeld verdwenen zal zijn. Het kunstwerk wil een monument voor de toekomst zijn.

De loktie heeft een kleine geschiedenis die deel van het werk is geworden. Een bestemmingsplan uit het einde van de jaren 60 gaf in de plannen ruimte voor het vestigen van een benzine pomp. Maar de noodzaak ervan was er niet en een bestemmingsplan-wijziging volgde in 1988 die de mogenlijkheid om een benzine pomp te vestigen teniet deed. Toen is de lokatie vrij gekomen en is men gaan denken aan een kunstopdracht voor die plek. Toen in 1991 echter bleek dat én de oorspronkelijke bestemming “Benzineverkooppunt” op onrechtmatige wijze was komen te vervallen én er een wens was om een benzienpomp te bouwen, was de uitvoering van het kunstwerk niet meer zeker. Bij nadere overweging zag de oliemaatschappij echter af van vestiging, waarna de lokatie vrij was en het kunstwerk kon worden gerealiseerd. Het kunstwerk dankt zijn bestaan dus aan een echte, nooit gebouwde benzine pomp. Het is de ontstaansgeschiedenis van het kunstwerk en dit gegeven versterkt het historiserende karakter van het kunstwerk.

Oude mensen zullen met hun kleinkinderen in verbazing bij de drie (normaal, super, diesel) grafzerkvormige pompen stil staan. Touristen zullen met bussen komen en een gids zal hun vertellen over hoe het vroeger was.

Nadat bronsdieven sinds 2017 herhaaldelijk stukken van het kunstwerk sloopten, is in overleg  met Rijks waterstaat tot restauratie overgegaan en in Juni 2021 zijn de ontbrekende bronzen delen vervangen door Cortenstaal. Ook de gestolen pompen en de lantaarnpaal zijn opnieuw geplaatst en uitgevoerd in Cortenstaal. De diefstal van het brons wordt zo zichtbaar en is deel van de geschiedenis van het  kunstwerk.

Top