De schommel, Nijmegen (NL)

Nijmegen (NL), 2000 (1997-2000)

Gerealiseerd 11 oktober 2000

Het gedenkteken, “De Schommel” wil de herinnering levend houden aan alle slachtoffers van het fatale vergissingsbombardement te Nijmegen door geallieerde vliegtuigen, 22 februari, 1944. Toen werd het stadscentrum bijna geheel verwoest, 763 mensen kwamen om. Onder hen 24 kleuters. De bomen van de voormalige speelplaats zijn de stille getuigen van deze dramatische gebeurtenis.

“De Schommel” is in eerste instantie de herinnering aan de jeugd. Door het beeld van de schommel te isoleren, d.m.v. hek en eiland, en het zodoende als voorwerp te presenteren aan de volwassene, dringt zich het besef op dat de tijd van het spel en het onbekommerde spelen voorbij is. De wereld van de volwassene is een radicaal andere dan die van het kind; daarom is de terugblik op de wereld van het kind, een terugblik op iets dat voorbij is. De schommel beweegt langzaam.

Er is een traagheid, er is zelfs gedwongen stilstand op dit eiland, in deze ijzeren wereld die duidelijk van de volwassene is en die door de noodzaak vooruit te kijken, steeds verder los raakt van de wereld van het kind. Zo verdwijnt de lichtheid van dit teken van de kindertijd langzaam maar zeker en net zo langzaam maar zeker groeit het gewicht van de herinnering.

  • The memorial, “De Schommel” ( The Swing ) wants to keep alive the memory of all the victims of the fatal mistaken bombing in Nijmegen by Allied aircraft, February 22, 1944. When the city center was almost completely destroyed, 763 people died. Among them 24 toddlers. The trees of the former playground are the silent witnesses of this dramatic event.

Top