Op schoot in Amersfoort, Amersfoort (NL)

Amersfoort (NL), 2003 (2000-2003)

Op schoot in Amersfoort

opdrachtgever: De Zonnehof, Centrum voor Moderne Kunst, Amersfoort

realisatie: 6 Juli, 2003

ontwerp: 2000
“Op schoot in Amersfoort”, is een bank in de gedaante van een lijvige man zonder hoed, die voor moeder speelt. Het beeld zou “de Geschiedenisleraar” kunnen heten, maar het heet, “op schoot in Amersfoort”. Twee mensen kunnen er plaatsnemen.

Als er geen stoelen of banken waren dan zaten we nu nog op de grond. Bij de bessen en de wortels en de wandelende tak. De stoel heeft ons omhoog getild en de horizon verscheen. Het meubel heeft ons een plek gegeven van waaruit we de wereld kunnen bekijken. Wij turen nu, vanuit een vast punt in de verte, gezeten bij het stille meer, aan de kant van de weg, op het plein, aan de stadsrand of op het smalle strand en peinzen over wat komt, wat zou kunnen zijn en over wat voorbij is. Wij zijn vervuld van eigen tijd. Als wij plaats nemen in het verleden bevinden wij ons in het heden. Stoelen en banken verdragen dit.

De bank is beeld van de vooronderstelling en wellicht weten we dit zeker, dat we met anderen leven in de tijd en dat de tijd ons goedgezind is want hij brengt ons vooruit. Wie anders? De toeschouwer wordt, al plaatsnemend op schoot en zich koesterend in de armen van een verleden dat hem voortbracht en verder draagt, een kind.

Top