Ontwerp en sculptuur Hazendansplein, Maastricht

Maastricht, 2004 (1997-2004)

De man van Hazendans.

Plaatsing 24 januari 2004. Materiaal: brons, hoogte ± 5,30 m. Lokatie: Wijk Hazendans, Maastricht.

De bel klinkt eens per dag op een onwillekeurig moment. Elke nacht draait de sculptuur 15 graden. Elke ochtend bevindt het zich ten op zichte van de huizen en de vensters die de sculptuur en het plein waarop het staat omringen, in een nieuwe positie.

Top