De Draadloper, Den Haag

Den Haag, 2005 (Hoofdkantoor SHELL)

De draadloper is een evenwichtsfiguur, die door zonne-energie wordt voortbewogen. Zijn voortgang is afhankelijk van de hoeveelheid zonlicht, die dagelijks door het wolkendek weet door te breken. Is er geen of zeer weinig zonlicht dan staat de figuur nagenoeg of geheel stil. Ook ’s nachts staat de draadloper stil en bevindt zich dan ergens op de draad, in de lucht ter hoogte van de toppen van de bomen.

De draadloper beweegt zich voort op een kabel van ca. 100 meter lang en gaat heen en weer terug, weer heen en weer terug: het is een eindeloze weg, tenzij er door externe omstandigheden een einde aan komt. De draadloper beweegt, maar heeft geen doel. De beweging is het eerste teken van omgezette energie. De figuur bezit de capaciteit te bewegen en die capaciteit wordt geconditioneerd door het mechanisme dat het met zich meedraagt. De zonnecollectoren leveren zoveel energie aan de batterij die nodig is om met de tijd mee te gaan.

De draadloper bevindt zich boven het straatleven en wordt daar hoog in de lucht beschermd door de wet van de zwaartekracht. Zijn evenwicht is het zichtbare gevolg van een natuurwet, die voor de balans zorgt.

Top