KvK, Eindhoven

Eindhoven, 2005

HET CONTRACT

Het zwaartepunt van de handel is de overeenkomst. Het belangrijkste kenmerk is, dat deze tot stand komt uit de vrije wil van partijen. Maar vóór het moment dat contracten ontstaan, ondernemingen zich organiseren en individuen zich binden aan gemeenschappelijke doelstellingen, is er de overtuiging dat de wereld een gemeenschap is van handelende individuen. De vrijheid van een ieder wordt in dit perspectief gewaarborgd door de bescherming van de vrijheid om overeenkomsten te sluiten. Op elke vorm van dwang volgt de nietigheid van de overeenkomst, zo luidt de huidige wet in alle handelsnaties. Dit is niet alleen de kern van het handelsrecht, het is tevens sinds Napoleon het burgerlijk recht voor zijn imperium opnieuw heeft laten ontwerpen, de kern van het burgerlijk recht in Europa. De Kamer van Koophandel is één van de bewakers van dit recht van de vrijheid tot handelen.

Top