Vredespaleis, Den Haag

“The Witness”Den Haag, 2007 (2005-2007)

Opdrachtgever: Carnegie-Stichting Vredespaleis, Den Haag.

Realisatie 2007

Het Vredespaleis is een internationaal, publiek instituut, waar vredesvraagstukken en vredebedreigende conflicten kunnen worden voorgelegd aan een trubunaal. Binnen en rond haar muren huist een uitgebreide verzameling beelden, schilderijen, fresco’s en mozaïken, waarvan de rijkdom en gevarieerdheid natuurlijk voortvloeit uit de tijd zelf. Iedere toevoeging aan de verzameling voorstellingen, mythen en verhalen blijkt een uitbreiding te zijn en soms ook een verbuiging van een groeiend en voortdurend opnieuw te vertellen verhaal rond het menselijk verlangen naar een vredevol bestaan. In het Huis van het gesproken en geschreven woord is het beeld sterk aanwezig. Haar geschiedenis wijst in de richting van een op oorlog en conflict veroverd rechtsdenken, maar toont een cultureel verankerde waardering voor de verbeelding, die dit zwaar bevochten goed ondersteunt en zelfs versterkt. Dit is geen toeval en toch opmerkelijk: hier, in het Vredespaleis -waar het recht, zelf zwaar leunend op betekenisgeving, de vinding van betekenissen van woorden met betrekking tot de vormgeving van internationale verhoudingen – is aan het beeld de ruimte gegeven zich te manifesteren als bijzondere functie van het woord. Het Vredespaleis is zo zelf product van de Westerse cultuur, waar de verbeelding de goede en trouwe bondgenoot is van de hoog gevierde vrijheid van denken. Dit klassieke bondgenootschap is geen vanzelfsprekendheid. Juist daardoor zal elk beeld dat zich voegt in het hier samengebrachte gezelschap van mythische, bijbelse, symbolische en historische figuren niet kunnen ontsnappen aan interpreterende woorden, waarmee zij als deelnemers in dat grotere verhaal van vrede tusssen mensen ingeschreven worden.

Top