Olympic Sculpture, Beijing

Beijing, 2008

One world leads to another

Plaatsing ter gelegenheid van de opening van de Olympische Spelen in Beijing, 2008

Sculptuur in opdracht van ”China Sculpture Institute”. Een op de grond zittende figuur zonder armen die het lichaam in balans houdt door de benen licht te buigen. Het ene been hangt horizontaal in de lucht, het andere steunt met de hak op de grond. Hoogte ±2.35 meter en 3.5meter lang. De figuur is als een schommel die op het punt van evenwicht stil staat. Op het horizontaal gestrekte been rust een klein zeilschip. Hier ontstaat een tweede voorstelling, één van een vlakte met een aan de kim verschijnend schip. Tegelijkertijd is het schip gericht op de figuur, waardoor het zich hiermee alsnog verbindt. De figuur is de drager van deze tweede voorstelling, die door associatie ontstaat en waarbij taal en beeld elkaar wederzijds voeden. Het gaat bij deze sculptuur niet om symboliek, er ligt geen bepaalde betekenis in het beeld besloten, maar om een soort schakelende verbeelding.

Top