I whea koe i te tahuritanga o te rau o te kotukutuku? (where were you when the fuchsia began to put on its leaves)

2001
plexiglass
160 cm

Top