Oefening in Welsprekendheid

2019
metaal, wollen draad
H 40 cm

Top