Luisteren en kijken

Zoals tussen de eigen naam en de eigenaar ervan het luisteren staat, zo staat tussen wat gezien wordt en het oog , het kijken. Een kijken, waarvan het belangrijkste element niet de mogelijkheid tot waarnemen is, maar de mogelijkheid gezien te worden. Want als mensen kunnen kijken dan zijn zij zelf ook zichtbaar.
Al weet ik dit, ik weet niet hoe ik zichtbaar ben en of wat ik wil, dat de ander van mij ziet ook zichtbaar is. Dat wil zeggen, gezien wordt. Het is een bijzondere ervaring wanner dit samenvalt. In deze wisselwerking van zien en gezien worden, wordt kenbaar hoe wij zijn.
Het kunstwerk beschikt slechts over een aspect van het kijken, namelijk het gezien worden. Zijn zichtbaarheid is zijn sterkste eigenschap en alleen voor dit doel werd het gemaakt. Zijn zichtbaarheid verbindt het met de kijker en hierdoor wordt kenbaar hoe wij kijken. Dit laat het zien. Maar hoe kijk ik?
Het kijken roept datgene in herinnering, wat ik zag. Het beeld toont de geschiedenis van dat kijken.

Top