Beelden aan Zee

Ter gelegenheid van de tentoonstelling “Vaders en Zonen”, Museum Beelden aan Zee.

Nu ik kan terug kijken op een uitgebreid oeuvre van ruim 25 jaren met zeker meer dan 300 sculpturen en een 1000 tal tekeningen, zie ik steeds duidelijker dat mijn aandacht voor het conflict en het geweld niet exclusief psychologische te duiden is. Immers het conflict en het daarmee samenhangende geweld is herkenbaar op alle terreinen van het maatschappelijk leven: politiek, sociaal, cultureel. De scheiding tussen het private, individuele bestaan en de openbaarheid is in mijn werk niet relevant.

Wole Soyinka formuleerde het engagement van de kunstenaar als volgt:’ the most obscure result of private reflection is a homage to life’ en ik wil hier aan toe voegen: ‘and effects the world’.

Henk Visch,
4 maart 2010

Top