Het atelier is een plaats waar ik mezelf vergeten kan

 

EN
2014
Het atelier

Het atelier is een plaats waar ik mezelf en de tijd vergeten kan, maar eerst moet ik iedereen wegsturen die er rond loopt. Meestal lukt dat niet onmiddellijk maar wel als ik aandring en even wacht, dan ga ik zitten op een stoel. Ik word als een poes die voor het raam zit .Alleen is er geen raam en ben ik geen poes.
Ik loop er als een beer in gevangenschap, als een zwerfhond in Santiago, wachtend als een vluchteling op de straathoek. Maar eigenlijk slaap ik.
Niets is zeker. Als het goed is, is er niets te doen. Pas als er een stuk ijzer uit mijn handen valt, weet ik waar ik ben en wat ik doe. Ik ben aan het werk in mijn atelier.

Alles is er onaf terwijl ik in en uit adem. Als mijn adem drie keer stokt gedurende een uur, dan is het werk af, en gaat het onmiddellijk met een vorkheftruck naar de opslag. Ik kijk er niet meer naar om, het wordt deel van andere werken die ik later zal inpakken en die zullen verdwijnen in een vrachtauto.

Tekst ter gelegenheid van het Foto boek: ATELIER negentig kunstenaarsportretten door Hans de Bruijn.

 

 

 

========================

2014
The Studio

The studio is a place where I can forget myself and time, but first I have to send away everyone who walks around. Usually that doesn’t work immediately but if I urge and wait a little bit then I sit on a chair. I’m like a kitty sitting behind the window. Only there is no window and I am not a kitty.
I walk around like a bear in captivity, like a stray dog in Santiago, waiting as a fugitive on the street corner. But actually I sleep.
Nothing is for sure. If it is good, there is nothing to do. Only when a piece of iron falls out of my hands, I know where I am and what I do. I’m at work in my studio.
Everything is unfinishedt while I’m breathing in and out . When my breath sticks three times for an hour, then the work is finished, and it immediately goes with a forklift to the storage. I don’t look at it anymore, it becomes part of other works that I will pack later and that will disappear in a truck.
Text on the occasion of the photo book: ATELIER Ninety artist portraits by Hans de Bruijn.
Top