Interview Mestdag.nl nav Terntoonstlling “Onder Soorten” Park, Tilburg

 

Vragen interview. mestmag.nl tentoonstelling Onder Soorten

-Hoe gaat u doorgaans te werk? Hoe begint het maak-proces?

Meestal ben ik al begonnen en mis ik het begin dwz het is altijd een vaststelling achteraf dat ik weet dat ik begonnen ben.

Het einde ken ik beter, dat is een duidelijk besluit. Een echt wilsbesluit: Dit was het ! .. dan laat ik het werk achter me en ben meestal een beetje verdrietig omdat ik op het moment van stoppen met het werk ook het ( intieme) contact verlies met waar ik mee bezig was en moet vast stellen dat ik niet erg veel weet over wat ik gemaakt heb. Of anders gezegd het kunst werk wordt onbegrijpelijk voor mij op het moment van beëindiging.

Ik begin trouwens altijd in het midden.

-Waar heeft u inspiratie uit gehaald bij de werken die te zien zijn tijdens de tentoonstelling Onder Soorten? Door wie of wat werd het beïnvloed?

De ruimte heeft me geïnspireerd , de gymnastiekzaal …en het feit dat PARK een door kunstenaars gedragen initiatief is, was voor mij een erg belangrijk reden is om mee te doen.

Ik vind dat de kunstenaar centraal moet staan in de kunstwereld en hoor 1000 x liever een kunstenaar praten (of zwijgen) dan wie dan ook. Het mysterie en de onuitsprekelijke veelzeggendheid van elk kunstwerk is bij de kunstenaar in goede handen.

Zó functioneert de kunst, het beeld, de vorm en het materiaal en alle referenties en contexten die het oproept of afwijst

en niet door van het kunstwerk een wel omschreven maatschappelijke functie te eisen.

-Hoe en van wie heeft u uw vak geleerd?

Van alle mensen die ik ooit ontmoet heb, heb ik alles geleerd, maar van vrienden en vriendinnen heb ik het meeste geleerd en ook erg veel van mijn moeder maar ook van mij zelf…

-hoe kijkt u naar andere en/of jongere generatie kunstenaars?

Met bewondering

-waarin vindt u uzelf een leerling en waarin een meester? (bijvoorbeeld een techniek, materiaalkennis, vaardigheid)

ik denk dat je niet per se in iets erg goed hoeft te zijn om kunst te maken.Je hebt niet veel talent nodig, zogezegd.

-Welke tips of advies kunt u meegeven aan 1: beginnende 2: gevorderde en 3: gevestigde beeldende kunstenaars?

Ik houd het meeste van beginnende kunstenaars en die hebben geen advies nog omdat die sowieso nog niet weten wat ze willen ! Dat is ook niet zo erg,

Iedereen is wel zeker ergens goed in en het is belangrijk om uit te vinden wat dat is.

Kunst is een manier om daar achter te komen en vervolgens kan je een besluit nemen om wat te gaan doen of iets niet te gaan doen.

-Zou u een foto mee willen sturen van uzelf? Deze plaatsen we standaard onderaan een artikel om aan te geven wie er aan het woord is geweest.

Top