Sweet Offensive Art, over het werk van Flexboj & L.A.

2019
Huiselijk geweld.

Als chroniqueurs van een sektarisch geordende wereld, waarin het gehalte aan werkelijkheid gemeten wordt aan de hand van onrust die het teweeg brengt, tonen Flexboj & L.A., dat de mate van ondermijning van zekerheden in deze tribale structuren bestaat uit het creëren van een nieuwe versie van de werkelijkheid, waarvan de geloofwaardigheid in de kwaliteit van de overtuigingskracht ligt en waardoor via rethorische constructies een nieuwe toegang gegeven wordt tot een hulpeloos verloren gewaande wereld. Precies daar, waar de oude deuren van magie en verbazing eens presidentieel stonden te glimmen in vers geverfde donkere tinten, daar staat nu de kunstenaar als getuige van de wereld, tegen zijn wil, niet geneigd tot een formeel dank betuigen, te staren in een lege spiegel waarin geen enkel oordeel meer tevoorschijn komt.

De kunstenaar is op; is een zwerver die bedelt bij de rijken; iemand, die bedelt bij de profeten van de kunst om zijn bestaan in teksten vast te leggen en over te dragen aan de volgende generatie. De kunstenaar is als een roepende paparazzi, als een stalker in de nacht in een wereld vol oude vijanden en nieuwe vrienden. De kunstenaar is top.

Flexboj & L.A. spelen met de feiten uit de geschiedenis het spel van de toekomst, welke echter pas toegankelijk wordt na de pijnlijke ongerijmdheden, drogredenen en leugens waarmee het tribale denken zich afsluit voor kritiek, te doorgronden. Wat als rest overblijft, is een cartoon van moederlijke, met liefde en gevoel voor kleur geschilderde huiselijke taferelen, die de toeschouwer onmiddellijk bekoort en verleidt, en deze binnenlaat. Een toverdrank wordt aangeboden door een lachende vluchteling in trainingspak, maar de betovering waarin zin en onzin verenigd zijn, duurt maar kort: er is even dit paradijselijk gevoel, zich te bevinden in een exotische symmetrie van waarheden en onwaarheden, van plezier en verdriet, dat als enig excrement de grap als souvenir presenteert.

De grap kent geen taboe of moraal en ondermijnt elke ideologie of metafysica, elke sociale orde. De grap bestaat uit “Fake news” waarvan wijzelf de bron zijn, voortvluchtig in onszelf.

Flexboj & L.A. zijn moedige kunstenaars van hun eigen tijd en zij schuwen de werkelijkheid niet. Hun vrolijk kleurige beelden houden stand tegen corruptie en perversiteit die ons als een vals lachende hond besluipt.

Henk Visch, juni 2019

Top